ข่าวประชาสัมพันธ์จากสถาบันวิทยาการโอลิมปิคไทย
สถาบันวิทยาการโอลิมปิกนานาชาติ ได้กำหนดจัดกิจกรรม 61st International Session on Olympic Partcipants ระหว่างวันที่ 11 – 21 ก.ย.2564 และ 28th International Serminar on Olympic Studies for Postgraduate Student ระหว่างวันที่ 22 ก.ย. – 6 ต.ค.64 ณ เมืองโอลิมเปีย ประเทศกรีซ ได้เชิญให้ประเทศสมาชิกส่งผู้แทนเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทยจึงขอประชาสัมพันธ์และเชิญบุคลากรชมรมกีฬาเรือพายที่สนใจ สมัครเข้ารับการคัดเลือกในกิจกรรมดังกล่าว หากท่านใดประสงค์สมัครเข้าร่วมการคัดเลือกกรุงณาส่งเอกสาร (ตัวจริง) มายังสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ภายในวันศุกร์ที่ 25 มิ.ย.64 ตามที่อยู่ดังนี้ (สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ชั้น 18 286 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา การกีฬาแห่งประเทศไทย แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กทม. 10240 )