ประกาศสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

เรื่อง ประกาศรายชื่อนักกีฬาประเภทเรือแคนูคยัค
ตามโครงการเตรียมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 31 ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เพื่อให้การเตรียมการนักกีฬาเรือพาย ประเภทแคนูคยัค ตามโครงการเตรียมนักกีฬาเพื่อเข้าร่วม
การแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ ๓๑ ณ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม