ประกาศสมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย

เรื่อง โครงการค่ายฝึกอบรมนักกีฬาเรือพายประเภทเรือแคนูสลาลอม (Canoe Slalom Training Camp 2018)

กำหนดการดำเนินโครงการฯ ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ แก่งเทียม เขื่อนขุนด่านปราการชล  ตำบลหินตั้ง อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

  • ผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมสังกัดชมรมสมาชิก ผู้ฝึกสอน จำนวน ๕ คน และนักกีฬาเรือแคนูสลาลอม จำนวน ๒๕ คน (ในอัตราชมรมละไม่เกิน ๒ คน หากเกินอัตราที่กำหนดให้ชมรมสมาชิกเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายเอง)
  • ประเภทกีฬา เรือแคนูสลาลอม
  • รายละเอียดโครงการ Canoe Slalom Training Camp 2018) Click
  • ใบสมัคร Click