ตามที่ สมาคมกีฬาเรือพายแห่งประเทศไทย ร่วมกับ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย

องค์การบริหารส่วนจังหวัดยโสธร และเทศบาลเมืองยโสธร

กำหนดจัดการแข่งขันเรือพายชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย 

ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ประจำปี 2566 (เก็บคะแนนสะสมสนามที่ 1)

ระหว่างวันที่ 19 – 23 เมษายน 2566 ณ อุทยานสวรรค์วิมานพญาแถน อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธ