การแข่งขันเรือยาวมังกร รายการ Penang Dragon Boat Regatta 2019

ระหว่างวันที่ 15 – 16 มิถุนายน 2562

ณ เมือง Teluk Bahang Dam เมืองปีนัง ประเทศมาเลเซีย

  • ระเบียบและรายละเอียดการเข้าร่วมการแข่งขัน Cilck