สรุปผลการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประเภทเรือแคนู คว้ามาได้ 1 เหรียญทอง และ 3 เหรียญทองแดง

1.เหรียญทองแรก โดย นายพิตรพิบูล มหาวัฒนางกูล ในประเภทเรือแคนู 1 คน ชาย ระยะ 1,000 เมตร ด้วยเวลา 04:19.94 น. โดยเหรียญเงินตกเป็นของประเทศเจ้าภาพ เวลา 04:21.67 น. และเหรีญทองแดงเป็นของประเทศอินโดนีเซีย เวลา 04:24.21 น.

2.เหรียญทองแดง ในประเภทเรือคยัค 1 คน ชาย ระยะ 1,000 เมตร โดยนายไพสณฑ์ บัวสำโรง ทำเวลาได้ 04:10.083 น. ส่วนเหรียญทองตกเป็นของประเทศอินโดนีเซีย ด้วยเวลา 03:55.841 น. และเหรียญเงินเป็นของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ด้วยเวลาได้ 03:58.618 น.

3.เหรียญทองแดง ในประเภทเรือแคนู 1 คน หญิง ระยะ 500 เมตร โดย นางสาวอรสา เที่ยงกระโทก พายเข้าเป็นอันดับที่ 3 ด้วยเวลา 02:36.16 น. ซึ่งในขณะที่เหรีญทองตกเป็นของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ทำเวลาได้ 02:15.37 น. และเหรียญเงินเป็นของประเทศอินโดนีเซีย ทำเวลาได้ 02:15.68 น.

4.เหรียญทองแดง ในประเภทเรือแคนู 1 คน หญิง ระยะ 200 เมตร “น้องอ้อย” อรสา เที่ยงกระโทก คว้าเหรียญทองแดงมาครอง🥉 ทำเวลาได้ 00:56.14 วินาที เหรียญทองและเหรียญเงินตกเป็นของสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และประเทศอินโดนีเซีย