กิจกรรม Sports Hero Camp ในโครงการพัฒนากีฬาเพื่อความเป็นเลิศ (Sports Hero) ชนิดกีฬาเรือพาย

ณ ศูนย์ฝึกกีฬาเรือพายราชนาวี อ่างเก็บน้ำคลองบางไผ่ ต.สำนักท้อน อ.บ้านฉาง จ.ระยอง

จัดระหว่างวันที่ 27 – 28 พฤษภาคม 2561