การแข่งขันซีเกมส์ ครั้งที่ 30 ณ สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ประเภทเรือยาวมังกร คว้ามาได้ 1 เหรียญทอง 3 เหรียญเงิน และ 2 เหรียญทองแดง

1.เหรียญทองแดง ประเภทเรือยาวมังกร ในรุ่น 4 คน หญิง ระยะ 200 เมตร สี่สาวทำเวลาได้ 00:58.347 วินาที เหรียญทองเป็นของประเทศพม่า ด้วยเวลา 00:54.947 วินาที และเหรียญเงินเป็นของประเทศอินโดนีเซีย ด้วยเวลา 00:56.049 วินาที

2.เหรียญเงิน ประเภทเรือยาวมังกร 10 ฝีพายชาย ระยะ 200 เมตร เฉือนเอาชนะประเทศพม่า ด้วยเวลา 00:43.987 วินาที ในขณะที่ประเทศอินโดนีเซียคว้าเหรียญทอง ด้วยเวลา 00:43.589 วินาที และประเทศพม่าคว้าเหรียญทองแดง ด้วยเวลา 00:44.859 วินาที

3.เหรียญทอง ประเภทเรือยาวมังกร 22 ฝีพาย ผสม ระยะ 200 เมตร พายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 00:39.792 วินาที โดยที่เหรียญเงินเป็นของประเทศอินโดนีเซีย ด้วยเวลา 00:40.592 วินาที และเหรียญทองแดงเป็นของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ด้วยเวลา 00:41.527 วินาที

4.เหรียญทองแดง ประเภทเรือยาวมังกร 4 ฝีพาย ชาย ระยะ 500 เมตร พายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 02:44.920 น. เหรียญทองตกเป็นของประเทศอินโดนีเซีย ทำเวลาได้ 02:31.292 น. และเหรียญเงินเป็นของประเทศพม่า ทำเวลาได้ 02:31.900 น.

5.เหรีญเงิน ประเภทเรือยาวมังกร 22 ฝีพาย ผสม ระยะ 500 เมตร พายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 01:55.153 น. ในประเภทนี้เหรียญทองเป็นของประเทศอินโดนีเซีย ทำเวลาได้ 01:53.753 น. เหรียญทองแดงเป็นของสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ ทำเวลาได้ 01:58.415 น.

6.เหรียญเงิน ประเภทจากเรือยาวมังกร 22 ฝีพาย ผสม ระยะ 1,000 เมตร ฝีพายไทยพายเข้าเส้นชัยด้วยเวลา 04:12.387 น. ในประเภทนี้เหรียญทองตกเป็นของประเทศอินโดนีเซีย ทำเวลาได้ 04:07.541 น. และเหรียญทองแดงตกเป็นของประเทศพม่า ทำเวลาได้ 04:12.432 น.

« 1 of 2 »